wybranych kategorii

Autor: noultra | Kategorie:
Tagi:
21. stycznia 2010 14:53:00


· Częstotliwość zakupów dla wybranych kategorii produktów
· Procentowy udział zakupów towaru u poszczególnych typów dostawców dla wybranych kategorii produktów . Źródła zaopatrzenia (typy dostawców) punktów gastronomicznych dla wybranych kategorii produktowej
· Kryteria wyboru dostawcy (ważność kryteriów); zmiana dostawcy/ kryteria wyboru nowego dostawcy
· Forma płatności za towar - gotówka przy zakupie vs. odroczony termin płatności; procentowy udział zakupów realizowanych za pomocą obydwu form płatności 
· Umowy na wyłączność z producentami dla wybranych kategorii produktów
· Przedstawiciele handlowi: * przedstawiciele handlowi odwiedzający punkty gastronomiczne dla wybranych kategorii produktów; * rola przedstawicieli handlowych (obecna vs. oczekiwana)/ ocena ważności zadań przedstawiciela handlowego